Afspærring af krydset på Vejlevej/Vestre Ringvej i Fredericia

Indsendt af lja@tvis.net den 15. juni 2018, kl. 12:07

TVIS' transmissionrør i krydset mellem Vejlevej og Vestre Ringvej i Fredericia er et knudepunkt i varmeforsyningen. For at sikre den høje forsyningsstabilitet er det nødvendigt at opretholde TVIS' alarmsystem, som ved hjælp af sensortråde i rørene overvåger, om der trænger fugt ud indefra. Fugt fra rørene kan være tegn på potentielle lækager, som det er muligt at forebygge og undgå, når alarmsystemet er opretholdt. Derfor blotlægger CJ Anlæg et område omkring rørene for TVIS, så vi kan udskifte alarmtrådene. I løbet af juli bør arbejdet være overstået.

Læs mere

Isprop sparer tid og penge

Indsendt af lja@tvis.net den 19. juni 2017, kl. 8:40

I et understik på Østerbrogade i Vejle har TVIS fjernet to isolerkoblinger, da den ene meldte fejl på en strækning, som ikke længere er i drift. CJ Anlæg havde hovedentreprisen, hvor Kemp & Lauritsen lavede smedearbejdet, og det var en særlig udfordring på grund af tidspres fra Vejle Kommune, der etablerer et nyt kryds i forbindelse med udvidelsen af den nye supercykelsti i Vejle Midtby.

Læs mere

Video: trådrenovering i Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 23. april 2015, kl. 13:42

  TVIS’ tracé blev etableret i 1986 -1987 og efter 30 års drift, vil der nødvendigvis være slid på systemet. I 2014 påbegyndte vi en udskiftning af tærede alarmtråde i de præisolerede rør. Indtil videre er det på en strækning på omtrent 10 kilometer mellem SHELL Raffinaderiet i Frederica og L76, som ligger i Gauerslund. Derudover skal der også skiftes kobbertråde i Vejle tæt på centrum i løbet af de næste 10 år. I efteråret udskiftede TVIS kobbertråde i Fredericia øst for SHELL Raffinaderiet, og arbejdet fortsætter ind i 2015. Kobbertråde alarmerer om fugt udefra

Læs mere

Ventiler skiftes under tryk

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2014, kl. 15:12

TVIS har i længere tid undersøgt muligheden for at kunne skifte udluftnings- og aftapnings-ventiler, mens transmissionsledningen er i drift. I samarbejde med L & H Rørbyg er det lykkedes at finde frem til det norske firma Furmanite i Norge, som har specialiseret sig i teknikken, og i Vejle på Nørremarksvej er TVIS i gang med at skifte de første af 40 ventiler i Trekantsområdet. I 2013 færdiggjorde TVIS en fem-årig vedligeholdsplan, som blandt andet indebærer nødvendigheden i at udskifte udluftnings- og aftapningsventiler, der er tæret. I stedet indsætter TVIS ventiler i rustfrit stål.

Læs mere

Renovation af fastspændinger i Middelfart

Indsendt af lja@tvis.net den 13. februar 2014, kl. 10:59

TVIS’ alarmsystem har konstateret fejl i nogle af tracéets fastspændinger, og TVIS og vores nye samarbejdspartner, Isoplus, er i gang med at renovere dem. Næste projekt er i Middelfart på A.C. Hansens Vej på en strækning fra Hotel Kongebrogården. På kortet nedenfor er det muligt at følge med i, hvor TVIS graver for at komme til fastspændingerne. En fastspænding er grundlæggende en tonstung betonklods, der fikserer fjernvarmerørene for at modvirke de bevægelser som skiftende temperaturer i rørene giver.

Læs mere

TVIS har indgået nye rammeaftaler

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 12:05

TVIS har indgået to nye rammeaftaler om henholdsvis vores gravearbejde og en angående svejsemuffer og præisolerede komponenter. Begge aftaler er 4-årige og trådte i kraft 1. januar 2014. Aftalen om gravearbejde gik til CJ-Anlæg, som er baseret i Fredericia, mens rammeaftalen om svejsemuffer og præisolerede komponenter gik til Isoplus. Aftalen om rammeaftale har været i udbud, hvor 6 blev prækvalificeret til at afgive bud på gravearbejde, mens 4 blev prækvalificeret og 2 gav bud på aftalen om svejsemuffer og præisolerede komponenter.

Læs mere

TVIS reparerer fastspændinger

Indsendt af lja@tvis.net den 14. januar 2014, kl. 11:52

TVIS’ alarmsystem har konstateret fejl i nogle af tracéets fastspændinger. TVIS´ nye samarbejdspartner, Isoplus, er i gang med at reparere på den første af ti i løbet af 2014. En fastspænding er grundlæggende en tonstung betonklods, der fikserer fjernvarmerørene for at modvirke de bevægelser som skiftende temperaturer i rørene giver. -Det er 30 år siden, at tracéet blev etableret, så man kan sige, at de har udlevet deres tid, fortæller Gregers Hovgaard, vedligeholdstekniker ved TVIS.

Læs mere

TVIS skifter kobbertråde

Indsendt af lja@tvis.net den 29. november 2013, kl. 14:18

En af udfordringerne i vedligeholdet ved TVIS er, at kobbertrådene i rørene korroderer. Kobbertrådene udgør grundlaget for det alarmsystem, der registrerer fugt og dermed potentielle lækager i de tredive år gamle præ-isolerede fjernvarmerør. Problemet opstår, hvor temperaturerne er særligt høje, hvilket kun større transmissionsselskaber oplever.

Læs mere

Sider