Maskinmesterpraktikant tjekker spædevandstank

Indsendt af lja@tvis.net den 22. august 2017, kl. 10:08
Kategori: 

Den 7. august startede maskinmesterstuderende Emil Lind Christiansen i bachelorpraktik på TVIS. Emil skal arbejde sammen med TVIS´s maskinmestre fra uge 32 til og med uge 41, hvor han følger maskinmestrene i felten og i kontrolrummet i uge 42 til uge 49.

Hans tid ved TVIS skal munde ud i hans afsluttende bachelorprojekt, som skal handle om spædevandstanken ved pumpestationen, P53, som han vil analysere potentialet i.

TVIS tager maskinmesterstuderende i praktikforløb to gange om året.