Halvvejs mod biomasse

Indsendt af lja@tvis.net den 10. december 2015, kl. 11:38

Skærbækværket i Fredericia er i hastig forandring, og der er megen aktivitet, der skal gøre værket klar, når 110 tons træflis skal omdannes til varme og el hver time på de koldeste dage. Værket skal senest stå færdigt til at levere fjernvarme i 2018, men forventes allerede at være klart i 2017. Det kræver en række forstærkninger og modifikationer af havneområdet, når der begynder at anløbe skibe med de store mængder træflis, som suppleres af en støt lastbilstransport. Havnen er færdiggjort, mens der senere vil blive etableret elektrohydrauliske grabkraner. Den store mængde træflis vil give en op til 30 meter høj bunke, eller hvad der svarer til 80.000 kubikmeter træflis.

Det bliver to nye ristefyrede træfliskedler, som kommer til at forsyne Skærbækværket med damp til produktion af både varme og el. En konstruktion af stål rejser sig ovenpå betonfundamentet og begynder at ligne den helt nye blok, der skal huse de to kedler ved siden af den eksisterende Blok 3. Forbruget af flis til at producere varme bliver på cirka 450.000 tons årligt, så det nye anlæg kan levere 320 MW varme fordelt på to kedler. Den nuværende blok 3, som kører på naturgas, bibeholdes, og TVIS kan fortsat modtage varme herfra, så forsyningssikkerhed forbliver meget høj.

Projektet følger tidsplanen
Byggearbejdet går planmæssigt og er cirka halvvejs. Havnekajen er færdig, og betonkonstruktionerne, som skal bære de nye kedler, er støbt. Der er også kommet nyt røggaskondenseringsanlæg og varmevekslere i det eksisterende kedelhus, og der er ved at blive etableret fundamenter til de to nye posefiltre. Dernæst vil der komme smede til kedelmontage, montage af posefiltre og transportanlæg. Inden test- og driftsstart allerede i efteråret 2016 kommer elektrikere og malere. Der er cirka 100 mand på pladsen nu, og der ventes at være cirka 250 mand i gang til nytår. På sit højeste vil der være omkring 500 mand på byggepladsen.

Bæredygtig træflis 
Med behovet for 450.000 ton biomasse årligt er det vigtigt at finde en bæredygtig måde at source de store mængder. DONG Energy har udviklet DONG Energy Programme for Sustainable Biomass Sourcing (DPSB), der indeholder en række bæredygtighedskrav. Med programmet efterlever DONG Energy den danske brancheaftale for bæredygtig træbiomasse. DONG Energy køber kun træpiller og træflis fra leverandører, der sikrer, at biomassen udelukkende kommer fra skovområder, hvor der er implementeret processer, så
• der sker en løbende genplantning 
• økosystemet og biodiversiteten beskyttes
• særligt udsatte eller bevaringsværdige områder beskyttes
• sociale og arbejdsrelaterede rettigheder er inkluderet. 
FN’s menneskerettighedserklæring respekteres

Op til 20 procent af træflisen til Skærbækværket vil komme med lastbil fra Danmark. De 80 procent forventer DONG Energy at få fra Baltikum og Sydeuropa.