Bæredygtig biomasse

Indsendt af lja@tvis.net den 2. december 2016, kl. 8:00

 

Omkring 450.000 tons biomasse skal hvert år finde vej til Skærbækværket, når det står ombygget og klart til fuld drift. DONG Energy’s indkøbere forbereder deres indkøbsaftaler, så der er taget højde for forsyningssikkerhed på den lange bane, og at de store mængder biomasse er sourcet på en måde, der tager hensyn til miljømæssige, økonomiske og lokale, sociale forhold. Derfor handler DONG Energy kun med leverandører, der efterlever kriterierne i den danske brancheaftale for bæredygtig træbiomasse. 

Inspireret af forbrugercertificeringer som FSC og PEFC, der er miljømærker til forbrugerprodukter som møbler og papir, så har DONG Energy sammen med 6 andre europæiske energiselskaber udviklet en bæredygtighedsstandard for biomasse kaldet Sustainable Biomass Partnership (SBP). Certificeringsordningen skal sikre, at leverandørerne efterlever kravene i den danske brancheaftale. 

-De eksisterende certificeringsordninger er ikke udbredt nok i de områder, biomassen typisk produceres i, og der mangler metoder til at måle CO2-udledning i produktionen og transporten. Derfor har DONG Energy sammen med andre energiselskaber udviklet en branchestandard, der sikrer bæredygtighed i hele forsyningskæden. Senest i 2019 forventer vi, at alt biomasse er certificeret, siger Peter Kofod Kristensen, Lead Sustainability Advisor i DONG Energy.

Uafhængig sikrer forsyningskæden
Certificeret træ er kontrolleret af et uvildigt certificeringsfirma, som sikrer, at hele kæden fra producent til afbrænding overholder SBPs kriterier, som omfatter:
•    Genplantning
•    Beskyttelse af økosystemer og biodiversitet
•    Beskyttelse af områder med høj bevaringsværdi
•    Overholdelse af arbejdsmiljøregler samt sikring af sociale- og menneskerettigheder
•    Overholdelse af DONG Energy’s Code of Conduct

Udbud og efterspørgsel
Det er bygge- og møbelindustriens efterspørgsel på træ, som driver fældningen af træer i skovene globalt. Ikke biomasse, ifølge Peter Kofod Kristensen. 

-De skovområder, hvorfra DONG Energy køber biomasse, er alle i vækst. Og mængden af biomasse udgør kun ganske få procent af den totale mængde træ, som fældes og primært bruges til byggeri og møbler. SBP-certificeringen sikrer, at selvom der i fremtiden skulle ske en øget efterspørgsel på biomasse, så vil der aldrig blive fældet mere træ, end der genplantes. Skovbruget er også i gang med at tilpasse deres måde at plante ny skov, så der både produceres træ af høj kvalitet til byggeri og møbler men også en større andel biomasse. Dermed kan forbruget af biomasse øges væsentligt, uden det går ud over skovene, forklarer han.

I mange lande henligger trærester i skovene, men DONG Energy forventer, at efterspørgslen på biomasse vil betyde, at mere af dette vil blive hentet ud af skoven og erstatte fossile brændsler som kul og gas og dermed medvirke til at reducere den globale opvarmning.

CO2-neutral og vedvarende energi
Pr. definition er biomasse CO2-neutralt, i den forstand at skove optager samme mængde CO2, som Skærbækværket vil udlede i afbrændingen. Men biomassen skal også transporteres til værket, og det skal bearbejdes inden transporten. Og det har nødvendigvis også en CO2-udledning. Ifølge COWI, betyder det, at fjernvarmen i Trekantområdet bliver 95 procent CO2-neutral. Da DONG Energy primært forventer at opkøbe spildtræ fra skov- og møbelindustri, så er der kun meget lidt bearbejdning. Faktisk kan DONG Energy aftage spildtræ af meget ringe kvalitet, som ikke kan aftages af andre brancher.

Allerede fra december 2016, forventes de første lastbiler at levere træflis til Skærbækværket for at gennemføre forskellige test af anlægget. Og næsten samtidigt forventes de første skibe med træflis at anløbe Skærbækværkets havn.