CO2 - BEREGNING

Ved at udnytte overskudsvarmen fra den lokale industri mindsker vi den årlige miljøbelastning. Vores beregninger viser, at vi udleder lidt over 100 kg CO2 per leveret MWh i 2016. Fjernvarme i TVIS-området kan opvarme knap tre huse med den samme CO2-udledning som fra ét oliefyret hus eller som 2 huse opvarmet med naturgas. Beregningerne er baseret på Dansk Fjernvarmes vurdering af et standardhus på 130 kvm og med et forbrug på 18,1 MWh pr. år.

TVIS har en vision om yderligere at begrænse udledningen af CO2. Med konkrete tiltag er det vores forventning at levere fjernvarme på baggrund af et minimalt forbrug af fossile brændsler. Men det er ikke realistisk at undvære de eksisterende olie- og naturgasdrevne kedler endnu, da de er vigtige at kunne trække på i de meget kolde måneder eller ved renoveringer og nedbrud. TVIS' strategi består især af løbende effektiviseringer og bedre udnyttelse af vores kapacitet. Derudover forbedrer vi på prisen og miljøhensynet med en aftale om varme fra et nyt biomassekraftværk.