Fjernvarme fra Trekantområdet til Hedensted, Løsning og Horsens er muligt på sigt

Indsendt af lja@tvis.net den 6. februar 2017, kl. 10:04 Udvikling

Det formelle projekt, kaldet Flexcities2, er afsluttet, da de økonomiske fordele ved en regional forsyningsledning er gode, men på nuværende tidspunkt ikke store nok i forhold til lokale løsninger. Fjernvarmeselskaberne i Hedensted og Løsning skal nu tage stilling til, på hvilken måde de vil fremtidssikre deres lokale varmeforsyning og mødes senere på året med TVIS og Horsens Fjernvarme for at bygge videre på de gode resultater.  

Læs mere

Endnu et tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2016, kl. 14:35 Udvikling

Varmeplan TVIS er en kortlægning af varmemarkedet i Trekantområdet, som løbende er under udvikling og udredning. I det nyeste tillæg til Varmeplan TVIS er grundlaget for udvidelser af TVIS' forsyning til områder iKolding og Middelfart og Kolding opdateret. Særlige ændringer:

Læs mere

Fremtidens fjernvarme forbinder Horsens og Hedensted med Trekantområdet

Indsendt af lja@tvis.net den 8. april 2016, kl. 9:52 Udvikling

Med støtte fra Region Midtjylland er næste fase af et nyt udviklingsprojekt, ”Flex Cities 2”, igangsat. Formålet er i praksis at udvikle nye, effektive fjernvarmerør, varmepumpeanlæg og styresystemer til opsamling af overskudsvarme fra lokal industri og sammenkoble fjernvarmen fra TVIS-systemet i Trekantområdet med fjernvarmeforsyningerne i Hedensted, Løsning og Horsens.

Læs mere

Nyhedsbrev-November 2015

Indsendt af lja@tvis.net den 1. december 2015, kl. 11:24 Udvikling

Læs om ombygningen af Skærbækværket. Læs også om de 67 millioner kroner, som TVIS sender retur til fjernvarmeforbrugerne, om katodisk beskyttelse på Gl. Landevej og muligheden for at 7 nye fjernvarmeselskaber får varme fra TVIS.    

Læs mere

TVIS har fundet dyr læk

Indsendt af lja@tvis.net den 7. juli 2015, kl. 15:03 Vedligehold

Siden februar har TVIS kunnet konstatere et unormalt højt forbrug af spædevand, men det har været svært at konstatere, hvad det skyldtes. Det viser sig at være en defekt veksler ved SHELL-Raffinaderiet, der lækkede vand, og som nu er taget ud af drift. Siden februar har det givet et stort tab af konditioneret fjernvarmevand, hvilket svarer til en samlet udgift for TVIS på over en halv million kr. i forøgede udgifter til spædevand.  Udgifter, som TVIS søger erstatning for hos SHELL.

Læs mere

Fjernvarme har nøglerolle i grøn omstilling

Indsendt af lja@tvis.net den 22. maj 2015, kl. 10:20 Udvikling

TVIS har afholdt workshop om fjernvarmens fremtid i Trekantområdet, hvor forskellige oplæg fra eksperter inden for energianalyse lagde op til debat. Fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet, kommunerne og TVIS’ bestyrelse var repræsenteret, hvilket gav en unik mulighed for at få afprøvet forskellige synspunkter på retningen for TVIS’ fremtidige udvikling.

Læs mere

Sider