Biomasse-fjernvarmen er på vej

Indsendt af lja@tvis.net den 1. september 2017, kl. 11:08

TVIS har investeret 1,5 milliarder kroner i at ombygge Skærbækværket til biomasse, og nu begynder værket for alvor at skulle overtage en væsentlig mængde af fjernvarmeforsyningen. Fra kl 19 torsdag aften til kl 6 fredag morgen, har biomasse-kedlerne produceret, hvad der svarer til 16 standardhuses årsforbrug, hvilket er et absolut minimum for værkets kapacitet. Normalt er det overskudsvarmen fra Shell Raffinaderiet, der forsyner fjernvarmen til Trekantområdet frem mod de koldeste efterårsmåneder, men raffinaderiet vil være ude til planlagt revision fra den 5. september og en måned frem. 

Læs mere

100.000 kvm får fjernvarme i Vinding

Indsendt af lja@tvis.net den 3. marts 2015, kl. 12:06

Mølholm Varmeværk har succes med at udvide fjernvarmeområdet til det nordlige Vinding ved Vejle. Mølholm Varmeværk har arbejdet siden 2008 med at få rettighederne til at etablere fjernvarmerør i industriområdet, som ligger i det sydlige Vejle. Det hele startede med en aftale med JYSK i efteråret 2014, som valgte at lade deres 55,000 kvm lagerbygninger få fjernvarme. Det gjorde det attraktivt at få anlagt en rørledning, så endnu flere kunne få tilbudet om en billig varmeløsning.

Læs mere

60 procent af private fjernvarmeanlæg har fejl

Indsendt af lja@tvis.net den 13. februar 2014, kl. 11:13

Der går meget fjernvarme til spilde, og det skyldes dels fejl i fjernvarmesystemet i de private hjem, det skriver dr.dk på baggrund af nye tal fra Teknologisk Institut. Der er fejl på 60 procent af anlæggene i de private boliger, som er tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning. Fejlene spænder over alt fra defekte ventiler til uduelige varmevekslere. Kai Borggren, sekretariatsleder i Fjernvarmens Serviceordning, siger til DR, at han godt kunne tænke sig, at forbrugerne fik samme forhold til deres fjernvarmeanlæg, som til deres bil.

Læs mere

Virksomheder kan få tilskud til fjernvarme

Indsendt af lja@tvis.net den 1. juli 2013, kl. 16:26

  Foto: Gartneriet Gårslev har valgt at få fjernvarme, som de modtager direkte fra TVIS. Fra i dag er det muligt for visse virksomheder at modtage støtte til en omstilling til fjernvarme og vedvarende energi, skriver Morgenavisen Jyllandsposten (JP). Ordningen gør det muligt at skifte fra f.eks. oliefyr til biomasse, varmepumper, solfangere samt solceller, vindmøller og biogas. Forudsætningen for at opnå støtte er bl.a., at virksomhedens forbrug af fossile brændsler og elektricitet skal, som det hedder, "anvendes til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning".

Læs mere

Fjernvarmen breder sig

Indsendt af lja@tvis.net den 8. maj 2013, kl. 11:32

En ny rapport fra COWI viser, at fjernvarmens fordele er under hastig udbredelse. 63 % af alle boliger modtager i dag fjernvarme, og det gør 61% af offentlige og private virksomheder inden for handel og service også. Samtidig beskæftiger fjernvarmeindustrien et stigende antal medarbejdere og er blevet et varmt eksport-emne. Effektiviseringer

Læs mere