Nyheder

Her finder du alle de nyheder der har været publiceret på www.tvis.net. Du kan søge i nyhederne ved hjælp af filtreringen til højre herfor.

God læselyst!

Fradrag for energirenoveringer i 2016

Af lja@tvis.net

En ny grøn BoligJobordning trådte i kraft fra 1. januar 2016, og den giver husstandsejerne en række fordele ved energirenovationer i 2016 og 2017.

Læs mere

SHELL øger leverancen af overskudsvarme til TVIS

Af lja@tvis.net

En ny varmeveksler installeret ved SHELL giver mere varme til TVIS. TVIS modtager i forvejen omkring 1300 TJ varme fra SHELL-Raffinaderiet, hvilket omtrent svarer til en fjerdedel af den samlede varme.

Læs mere

Halvvejs mod biomasse

Af lja@tvis.net

Skærbækværket i Fredericia er i hastig forandring, og der er megen aktivitet, der skal gøre værket klar, når 110 tons træflis skal omdannes til varme og el hver time på de koldeste dage. Værket skal senest stå færdigt til at levere fjernvarme i 2018, men forventes allerede at være klart i 2017.

Læs mere

7 nye fjernvarmeselskaber kan blive del af TVIS

Af lja@tvis.net

En del af Varmeplan TVIS redegør blandt andet for naturgasfyrede boligområder, som kan konverteres til fjernvarme, men også 7 fjernvarmeselskaber inden for de fire ejerkommuner, der kan aftage fjernvarmen fra TVIS. Varmeplan TVIS er en samlet analyse af varmemarkedet i Trekantområdet, og den bliver løbende opdateret s

Læs mere

Nyhedsbrev-November 2015

Af lja@tvis.net

Læs om ombygningen af Skærbækværket. Læs også om de 67 millioner kroner, som TVIS sender retur til fjernvarmeforbrugerne, om katodisk beskyttelse på Gl. Landevej og muligheden for at 7 nye fjernvarmeselskaber får varme fra TVIS.    

Læs mere

67 millioner retur til forbrugerne

Af lja@tvis.net

Den milde vinter i 2014 og faldende brændselspriser betyder, at varmeforbrugerne har penge til gode. Sammenlagt handler det om en overdækning på 67 millioner kroner fra varmeåret 2014 og en udsigt til overskud i 2015, som TVIS fører tilbage til forbrugerne af to omgange.

Læs mere

Halvvejs i ombygningen af Skærbækværket

Af lja@tvis.net

  I Dansk Fjernvarmes magasin, Fjernvarmen, beskrives status på ombygning af Skærbækværket til biomasse. TVIS investerer 80 procent af ombygningen eller knap 1,5 milliarder for at give borgerne i Trekantområdet stabil og billigere fjernvarme.

Læs mere
Gudsø Vig-Søslange

5 meter under vandoverfladen

Af lja@tvis.net

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for TVIS viser, at en særlig udsat strækning på det 83 km lange tracé har mange leveringsdygtige år tilbage. I Gudsø Vig er der trukket en rørledning den korteste vej til forsyning af Kolding nemlig tværs over vigen.

Læs mere

Sider