Kapacitet til udvidelser

Indsendt af lja@tvis.net den 28. november 2016, kl. 14:04
Kategori: 

320 MW fjernvarme er kapaciteten for det ombyggede Skærbækværket, som fra 2017 skal forsyne Trekantområdet med billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme. 

  • 95 procent af fjernvarmen bliver CO2-neutral. 
  • 2000 kr i årlig besparelse for en gennemsnitshusstand. 
  • Flere varmekilder at trække på. 

Alle er gode argumenter for tilflyttere og erhvervsvirksomheder, som får nemt ved at vælge den nemme og oplagte løsning til opvarmning. Én bekymring mindre.

”Der er et gyldent vindue åbent for tiden, hvor det, ifølge vores beregninger, har selskabsøkonomiske og samfundsøkonomiske fordele for alle parter at indgå i et samarbejde. Når skærbækværket er ombygget til biomasse, har vi kapaciteten til at forsyne endnu flere med billigere og miljøvenlig varme, men det er klart, at de syv fjernvarmeselskaber har brug for et konkret tilbud at forholde sig til, før vi kan indgå forhandlinger. TVIS har gjort forarbejdet, så vi er klar, men afventer byrådenes beslutning om låneoptagelse og vedtægtsændring, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.”

7 nye fjernvarmeselskaber
-Populært formuleret, leverer TVIS fjernvarme til, hvad der svarer til 183.000 borgeres forbrug i Trekantområdet. Og der er plads til flere. Det giver mening at udbrede de mange fordele, der er ved fjernvarmen til flere husstande, virksomheder og potentielle tilflyttere, når vi har ressourcen, siger Hans Bjørn.
I hele TVIS er der tale om potentiel tilslutning af 7 varmeselskaber med forventet varmeleverance fra TVIS på 534 TJ. Det svarer til en 10% forøgelse af boligopvarmningen fra TVIS.

Når grundbeløbet forsvinder i 2019, så skal fjernvarmeselskaberne have fundet en ny varmekilde, ellers vil forbrugernes varmeregning stige. Derfor kan det ligeså godt betale sig at investere i en rørledning til TVIS-systemet, hvor der allerede er tilstrækkelig varme end at investere i et helt nyt anlæg.  Det kan også betale sig for de eksisterende fjernvarmeselskaber tilsluttet TVIS, fordi jo flere vi er til at betale investeringen i Skærbækværkets ombygning, jo billigere bliver det for alle. For hele TVIS er fordelen 20 mio. kr/året, som TVIS kan sænke sine priser med.

Forsyning til Horsens og Hedensted
Det er besluttet, at fjernvarme skal være fremtidens varmekilde i Horsens, og byen er inde i en proces med at konvertere alle gasforsynede områder til fjernvarme. Der er altså grundlag for nye kundekredse, og Horsens ser på, om varmen kan komme fra TVIS. Noget lignende sker i Hedensted, hvor der dog ikke er krav til konvertering. Planen om en transmissionsledning til Horsens/Hedensted er projektet Flexcities, som har fokus på

  • innovative rørtyper
  • innovative varmepumpeløsninger til udnyttelse af overskudsvarme
  • innovativt styringssystem

For TVIS giver det mulighed for nye kundekredse og billigere varmepriser til flere. For nyligt afholdte Flexcities en åben workshop, hvor 60 tilmeldte - leverandører, teknikere, rådgivere osv.- delte viden og erfaringer om projektet, som udmunder i en rapport til januar 2017.