Grøn Roadmap viser fjernvarmens potentiale

Indsendt af lja@tvis.net den 4. november 2016, kl. 9:35
Kategori: 
 

De senste år har TVIS planlagt fjernvarmen udbredning og udvikling i Trekantområdet, hvilket har medført Varmeplan TVIS og en række tillæg, som udreder forskellige muligheder for fjernvarmen. På mange måder har fjernvarmen den fordel, at den er meget stabil. Man kan tage den for givet, men det gør måske også fjernvarmen nem at overse. Det er et område, hvor der er massivt potentiale for nye teknologiske udviklinger både i forhold til overvågning og materiel, men også i forhold til overskudsvarme fra lokal industri og brændselstyper. Fjernvarme er en af de lavthængende frugter i forhold til kommunernes strategiske overvejelser om omstilling til vedvarende energi og reducering af CO2-udledning.

-Det er et politisk ønske i TVIS’ ejerkommuner og bestyrelse, at der er plads til både ny overskudsvarme og vedvarende Energi (VE) i varmeproduktionen i TVIS’ forsyningsområde, og vi arbejder derfor målrettet med at udvikle dette område. Grøn Roadmap giver et overblik over vores erfaringer igennem de sidste seks år, hvis ikke mere, og de analyser vi har foretaget for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen, siger Hans Bjørn, direktør ved TVIS.

Grøn Roadmap rækker mange år ud i fremtiden, da den dels sammenholder  de tekniske muligheder, potentialer for nye varmeforbrugere og kommunale, nationale og internationale strategier for grøn omstilling