Fjernvarme fra Trekantområdet til Hedensted, Løsning og Horsens er muligt på sigt

Indsendt af lja@tvis.net den 6. februar 2017, kl. 10:04
Kategori: 

Det formelle projekt, kaldet Flexcities2, er afsluttet, da de økonomiske fordele ved en regional forsyningsledning er gode, men på nuværende tidspunkt ikke store nok i forhold til lokale løsninger.

Fjernvarmeselskaberne i Hedensted og Løsning skal nu tage stilling til, på hvilken måde de vil fremtidssikre deres lokale varmeforsyning og mødes senere på året med TVIS og Horsens Fjernvarme for at bygge videre på de gode resultater.
 
-Vi skal hurtigt afklare, hvordan vi sikrer fjernvarmeforsyningen fremover, da grundbeløbet bortfalder i 2019, hvilket vil give højere varmepriser, og vi forventer, at vores forsyningsområde indenfor to år skal udvides med ca. 700 huse. Sammen med Løsning Fjernvarme vil vi se på, om de lokale producenter kan levere til vores behov, eller om vi skal bygge vores eget anlæg. Vi ser dog frem til at mødes med samarbejdspartnerne i Flexcities igen om et halvt år for at se, om rammevilkårene har ændret sig, siger Morten Juhl Lassen, bestyrelsesformand ved Hedensted Fjernvarme.
 
Fremtidens fjernvarmesystem
Energieffektive fjernvarmerør, robust forsyning fra lokale virksomheder og moderne styringssystemer. De involverede fjernvarmeselskaber i projektet Flexcities har alle været enige om, at større sammenkoblede regionale fjernvarmesystemer på sigt er interessante at stræbe mod. På kort sigt derimod viser lokale løsninger baseret på overskudsvarme, sol og biomasse i Hedensted og Løsning sig dog at være mest realistiske både økonomisk og organisatorisk. Løsning Fjernvarme har i mange år været velforsynet med overskudsvarme fra DAKA, som har fået nye ejere.
 
-Det er oplagt for os at afvente en lokal afklaring om overskudsvarme og se nærmere på vores relation til Hedensted Fjernvarme, før vi tager endelig beslutning om en regional fjernvarmeledning, siger bestyrelsesformand, Anders Møller fra Løsning Fjernvarme.
 
Forsyning fra syd
TVIS i Trekantområdet investerer i ombygningen af Skærbækværket til biomasse og søger mod at udvide forsyningsområdet, men afventer en vedtægtsændring fra ejerkommunerne.
 
- Vi er gået ind i Flexcities, fordi vores analyser viser, at projektet giver billigere varmepriser for alle, der er tilsluttet TVIS-systemet, men i vores vedtægter står beskrevet rammer for, hvor stor kapacitet vi kan udvide med i TVIS’ ejerkommuner. Det kræver, at vores ejerkommuner ændrer vores vedtægter, før TVIS kan konkretisere et tilbud til selskaber udenfor den nuværende ejerkreds, siger bestyrelsesformand for TVIS, Lars Schmidt
 
Fjernvarme Horsens er i gang med deres store udbygningsprojekt, som omhandler udvidelser i Horsens, og gaskonvertering besluttet af byrådet.
 
-Fjernvarme Horsens er forpligtet til at levere varme til den godkendte udbygningsplan, så det er et projekt, vi vil fokusere på at gennemføre. For at forsyne en væsentlig udbygning af forsyningsområdet etablerer vi to nye større biomasseenheder, så på nuværende tidspunkt er der ingen fordel ved at erstatte lokale løsninger baseret på biomasse med et regionalt system også baseret på biomasse, siger Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand ved Fjernvarme Horsens.
 

FAKTA om Flexcities

FlexCities 2 er et samarbejde på tværs af kommuner og regioner om at undersøge muligheden for en fjernvarmeforbindelse fra TVIS i Trekantområdet til Hedensted, Løsning og Horsens. Er det rentabelt, og er det muligt at anvende nye innovative rørtyper samt lægning- og samlingsmetoder?
 
Et transmissionssystem vil samtidig gøre det muligt at implementere nye innovative varmepumpeløsninger og et overordnet innovativt styringssystem til udnyttelse af overskudsvarme fra lokale virksomheder. Det vil gøre fjernvarmesystemet meget robust, fleksibelt og effektivt.
  • Samlet set står fjernvarmeselskaberne i Hedensted, Løsning og Horsens over for en potentiel udvidelse af deres varmebehov på lidt over 1000 TJ på grund af nye potentielle fjernvarmeforbrugere og konvertering fra naturgas til fjernvarme. Det dækker både virksomheder, etagebyggerier og parcelhuse, men svarer til forbruget i omtrent 16.000 standardhuse med et forbrug på 18,1 MWh årligt.
  • Analyserne viser, at det er rentabelt for TVIS at levere 310 TJ, eller hvad der cirka svarer til forbruget i 4800 standardhuse. TVIS har investeret i en ombygning af Skærbækværket i Fredericia til biomasse, hvilket gør fjernvarmen billigere, mere miljøvenlig, og gør det relevant for TVIS at udvide sit forsyningsområde. TVIS' vedtægter tillader ikke udvidelser af den her størrelse på nuværende tidspunkt.
  • En fjernvarmeledning fra TVIS til Hedensted/Løsning vil cirka være 15 km lang. Til Horsens fra Hedensted vil den blive yderligere 10 km lang.
  • Hvis ledningen bliver etableret, kan det gøres på et halvt år, hvor etableringen for eksempel er fordelt til fire steder på strækningen. Det er ikke nødvendigvis den billigste løsning.
  • Ifølge Dansk Fjernvarmes beregninger står visse husstande i Danmark til at få årlige prisstigninger på fjernvarme på helt op til 4000 kr. årligt, som følge af at regeringen fjerner grundbeløbet i 2019, som er et tilskud til fjernvarmeselskaberne for at stå parat til at producere strøm. Omstilling til biomasse i Horsens og Trekantområdet imødekommer det problem, men i Hedensted og til dels Løsning undersøger de nye forsyningsløsninger.