Endnu et tillæg til Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2016, kl. 14:35
Kategori: 

Varmeplan TVIS er en kortlægning af varmemarkedet i Trekantområdet, som løbende er under udvikling og udredning. I det nyeste tillæg til Varmeplan TVIS er grundlaget for udvidelser af TVIS' forsyning til områder iKolding og Middelfart og Kolding opdateret.

Særlige ændringer:

Der er ændret på en beregningsforudsætning i forhold til selskabsøkonomi i gasområderne. Her er afbetalingsperioden ændret fra 20 år til 30 år, og kalkulationsrenten er ændret fra 4% til 2,1%. I forhold til gaspriserne er der tilføjet en beregning, som tager udgangspunkt i Energistyrelsen samfundsøkonomiske gaspriser + afgifter (langtidspriser).

Før konkrete initiativer kan blive sat i gang kræver det opbakningen fra byrådene i de fire ejerkommuner, hvor potentielle udvidelser bliver taget op på dagsordenen.