VEDLIGEHOLD

 

Her graver vi

I 2013 færdiggjorde TVIS et grundigt analysearbejde, der sidste år mundede ud i en 10-årig budgetplan for vedligehold. Budgetplanen trådte i kraft fra 1. januar 2014. TVIS har et vedligeholdsbudget på 13 millioner, som gælder generel vedligehold, investeringer i nye komponenter, effektiviseringer og så videre. Den nye vedligeholdsplan øger budgettet med 7 millioner, som skal investeres i levetidsforlængelse af tracéet.

Grundig undersøgelse

Analysearbejdet siden 2008 har også omhandlet potentielle varmeleverandører, fremtidige varmemarkeder og senest udbud for valg af ny varmeleverandør fra 1. januar 2018. Som følge af den proces, er det også nødvendigt at fremtidssikre tracéet, så det er rustet til udvidelser og nye muligheder.

TVIS har ved hjælp af ”stikprøver” over de seneste år forsøgt at få et overblik over tilstanden af de 30 år gamle rør. Tracéet blev etableret i 1985 og viser tegn på slitage. Det gælder blandt andet fastspændinger, som er tonstunge betonklodser, der fikserer rørene, når de giver sig på grund af skiftende temperaturer. Over tid vil de hyppige vrid forårsaget af varmeforskellene resultere i mikroskopiske revner i fastspændingen, hvilket gør plads til vand og dermed fugt. TVIS’ alarmsystem har konstateret en række fejlmeldinger fra tracéet, som er ved at blive repareret.

God stand - enkelte svage punkter

Undersøgelsen af TVIS-nettet viser, at tracéet generelt er i god stand, og at der ikke er kritiske punkter, som truer tracéets stabilitet eller forsyningssikkerheden. Dog er der en række risikomomenter, som TVIS løbende reparerer og vedligeholder ind i 2014. Det er risikomomenter som fugt i fastspændinger og korrosions- og muffeskader. I løbet af fem år vil vedligeholdplanen tages op til vurdering igen, for at vi kan inddrage nye erfaringer fra de løbende undersøgelser.

Nye ansigter

Som følge af en øget indsats på vedligehold og renoveringer har TVIS ansat en ny medarbejder, der står for måleopgaver, styring, indkøb og koordinering af vedligehold og renoveringer på tracéet.

TVIS har også indgået to nye rammeaftaler om henholdsvis vores gravearbejde og én angående svejsemuffer og præisolerede komponenter. Begge aftaler er 4-årige og trådte i kraft 1. januar 2014. Aftalen om gravearbejde gik til CJ-Anlæg, som er baseret i Fredericia, mens rammeaftalen om svejsemuffer og præisolerede komponenter gik til Isoplus.

KONTAKT