Varmeplan TVIS

Tema-møde om Varmeplan-TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 27. oktober 2014, kl. 14:19

  TVIS afholdte tema-møde om Varmeplan-TVIS onsdag den 22. oktober. Varmeplan-TVIS er det omfattende analysearbejde om fremtidens muligheder for fjernvarme i Trekantområdet, som TVIS har fået udarbejdet.  Repræsentanter for de kommunale forvaltninger, som er myndighed for varmeforsyningen i Fredericia, Kolding, Middelfart og Kolding var inviteret. Ligeledes var varmeselskaberne til et overblik over, hvordan varmeforsyningen holdes stabil fremover, og hvor der er potentiale for at udvide med fjernvarme.

Læs mere

Varmeplan TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 13. oktober 2014, kl. 13:18

Sammen med varmeselskaberne og de kommunale forvaltninger har TVIS siden 2008 samarbejdet om at udarbejde det fremtidige varmegrundlag. Den fælles fremtidige produktion og aftag af varme er i 2013 blevet besluttet og godkendt af ejerkommunerne, og resultatet kan læses i "Varmeplan TVIS". 

Læs mere

SHELL Raffinaderiet til salg

Indsendt af lja@tvis.net den 25. april 2014, kl. 13:48

SHELL har besluttet at sætte alle deres aktiviteter i Danmark - undtagen olieudvindingsaktiviteterne i Nordsøen -til salg. Dermed er også SHELL Raffinaderiet i Fredericia på salgslisten. 35 % af Danmarks samlede forbrug af forskellige oliebaserede produkter bliver raffineret i Fredericia. Så raffinaderiet har en vigtig funktion i den danske energiforsyning, og også for TVIS, idet cirka en fjerdedel af den samlede leverance af fjernvarme til Trekantområdets borgere er baseret  på overskudsvarmen fra deres raffinerings- og køleprocesser.

Læs mere

TVIS søger projektleder/ingeniør

Indsendt af lja@tvis.net den 7. april 2014, kl. 14:41

Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S, søger en dygtig projektleder/-ingeniør med forstand på energisystemer, kraftvarmeværker, maskinanlæg og fjernvarmeledninger. Du har erfaring med energisektoren og gerne med kendskab til fjernvarme. Du har eventuelt en rådgiverbaggrund fra et rådgivende ingeniørfirma eller lignende. Stillingen:

Læs mere

TAS henter mere overskudsvarme fra affald

Indsendt af lja@tvis.net den 6. februar 2014, kl. 14:14

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) og Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) indgår i et samarbejde, der handler om at udnytte overskudsvarme fra støtteprocesserne til forbrænding.

Læs mere

Tilslutningsledning i sidste fase

Indsendt af lja@tvis.net den 29. november 2013, kl. 14:09

TVIS tog i uge 34 første spadestik til en effektivisering af dele af fjernvarmenettet i Fredericia efter forespørgsel fra Fredericia Fjernvarme. Den nye tilslutningsledning skal strække sig fra den ombyggede central på Indre Ringvej, forbi gymnasiet i et græsareal langs villahuse, igennem Hundeskoven og ud til Carlsberg Bryggeriet under Vestre Ringvej.

Læs mere

Japanske forskere besøger TVIS

Indsendt af lja@tvis.net den 16. september 2013, kl. 8:20

TVIS fik besøg af en japansk delegation af forskere, som var på inspirationsbesøg fredag den 6. september. Delegationen bestod af 6 forskere fra Hokkaido Universitet i det nordlige Japan, som besøgte TVIS på baggrund af et forskningsprojekt om vedvarende energi. Forskningsprojektet er et samarbejde med den japanske regering, og interessen for fjernvarme kommer af et øget fokus fra den japanske regering på at nedsætte landets udslip af drivhusgasser. Besøget skal dog også ses i lyset af det store jordskælv i 2011, hvor en efterfølgende tsunami overrumplede Fukushima atomkraftværket.

Læs mere

TAS får aftale om affald fra Haderslev og Tønder

Indsendt af lja@tvis.net den 2. september 2013, kl. 9:08

Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) har siden 1. juli modtaget og behandlet affald fra Haderslev og Tønder-området. Forbrændingsanlægget i Haderslev er lukket, og Tønder Kommune har efter en udbudsrunde ladet TAS aftage affald for en 3-årig periode. TAS udvider derfor nytten af et spildprodukt, når de producerer el og varme.

Læs mere

Sider